ثبت شکایات

در صورت بروز هرگونه مشکل شما می توانید شکایت خود را از طریق شماره 54759735-031 به اطلاع مدیران شرکت دریا گل مشهد برسانید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.